Contact & Informatie:
Stichting Jeugdcircus Saranti
Huizumerlaan 45
8934 BD Leeuwarden

KvK Leeuwarden 41002681
BANK RABOBANK: IBAN NL02RABO0138243255 | BIC RABONL2U
BTW / Anbi 8157.58.820

Secretariaat (informatie & boekingen):
Mevr. A. van der Wal
Huizumerlaan 45
8934 BD Leeuwarden
(t) 058-2890433 /(m) 06-51695948 (e) info@circusgottalent.nl

Projectgroep Circus Got Talent:
Projectleider en financien: Nanouk van der Wal
Programmering en secretaris: Anneke van der Wal
PR en marketing: Lisa Verdenius
Notulist en projectmedewerker: Charlotte Hamberg

Privacyverklaring