Regels en voorwaarden van deelname aan Circus Got Talent | 4 februari 2023

 • Leeuwarder Circus Got Talent (CGT) is een landelijk open podium. Iedereen met affiniteit en enige kennis van circustechnieken in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar kan zich aanmelden. Familieleden van de jury zijn uitgesloten van deelname. Zowel aan de inschrijving als aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
 • De organisatie heeft het recht artiesten te diskwalificeren bij misdragingen.
 • De beslissing van de jury is bindend. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelnemers kunnen gebruik maken van het theaterlicht- en geluid, mits alle plannen zijn ingediend. Dit wordt bediend door de techniek van de stadsschouwburg de Harmonie.
 • Een act duurt maximaal 6 minuten, inclusief op- en afbouw en mag bestaan uit maximaal 15 artiesten. Het aangeleverde filmfragement bij aanmelding moet een goed beeld geven van de act zoals gepresenteerd tijdens de Circus Got Talent Show
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van vuur, pyrotechniek en projectie/beamer
 • De organisatie bepaalt de volgorde van de optredende acts.
 • De deelnemer geeft de organisatie het recht om foto’s, film en geluidsopnamen te gebruiken voor promotie doeleinden. Wel kunnen op verzoek bepaalde beelden die de organisatie heeft gemaakt worden verwijderd van bv. Youtube. Op beelden die door anderen zijn gemaakt (bijv. met mobiele telefoon) heeft de organisatie geen controle noch invloed.
 • Er mogen maximaal drie acts per groep worden aangeleverd, de jury nomineert de act die mee gaat doen.
 • De aangeleverde film van de act moet er serieus uit zijn zoals deze ook op toneel gebracht gaat worden.
 • Per act mogen er maar 2 begeleiders ter ondersteuning meegenomen worden. Ze mogen achter de coulissen/kleedkamer helpen en in de zaal kijken. Deze personen hebben recht op een vrijkaartje.
 • De jury bepaalt wie de winnaar wordt. Daarnaast is er een publieksprijs en nieuw dit jaar: een aanmoedigingsprijs.
 • Deelnemen is op eigen risico, de organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel en ondeugdelijk materiaal van de deelnemer.
 • Je bent 4 februari 2023 van 9.00 tot 17.00 uur beschikbaar

Door deel te nemen gaat u akkoord met deze voorwaarden.